←  Tillbaka till kundcase

Kundcase - Forum för Dataskydd

Hemsida och e-handel till Forum för Dataskydd

Forumet vill bidra till ett tryggt informationssamhälle och värnar om integritetsskydd idag och i morgon. Vi förstärker, förenklar och ökar medvetenheten kring integritetsskydd i Europa genom att skapa ett tongivande forum för samverkan och informationsspridning. Sedan 2012 arbetar forumet för att stärka dataskyddsombudets roll och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet.

Dataskyddet är allt viktigare för bolag, organisationer och konsumenter. Nya sätt att bearbeta data, ökad lagstiftning på området och ökat intresse för integritetsfrågor gör att ledningsgrupper och styrelser behöver tillse att hanteringen av personuppgifter behandlas på ett tillförlitligt sätt.

Bransch:
Forum för Dataskydd hade tidigare två stycken olika äldre webbplatser som dom ville bygga om och förbättra. Dom ville även göra sig av med Mailchimp och byta till ett mer GDPR-anpassat alternativ.
Vi slog ihop de båda sajterna, gjorde en uppdaterad design efter deras grafiska profil. För hantering av anmälningar för medlemskap, utbildningar och events implementerade vi Woo (tidigare WooCommerce) och kopplade även det till Fortnox för bästa möjliga interna processer. För deras nyhetsbrev och digitala marknadsföring implementerade vi Brevo och kopplade det till hemsidan.

Har du ett projekt som du skulle behöver hjälp med? Kontakta oss så kan vi höras på mail, telefon eller i ett digitalt möte.