Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders och samarbetspartners förtroende samt också de säkerhetsaspekter som kan kopplas till hanteringen av personuppgifter. Läs mer nedan om hur vi ser på insamling, lagring och behandling av personuppgifter och rättslig grund.

Goldlife är en webbyrå som utvecklar och även hostar webbplatser samt hjälper våra kunder med digital marknadsföring. Vi riktar oss uteslutande mot företag och organisationer men har även ett antal privatpersoner som kunder. I de fall vi kommunicerar med våra målgrupper via digital kommunikation (exempelvis e-post och nyhetsbrev) så rör vårt innehåll uteslutande relevanta nyheter, affärsinformation och erbjudanden med direkt koppling till de tjänster vi sinsemellan har avtal för.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vi har tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal som du kan ladda ner och skriva ut i två exemplar, signera och posta till oss så skickar vi tillbaka ett exemplar till dig.

Vi använder den rättsliga grunden för att uppfylla avtalets utövande och berättigat intresse i vår digitala kommunikation till våra kunder vilket också är helt i enlighet med god sed och med Swedmas etiska regler. I dessa fall är integritetsintrånget att anse som ringa.

Du har självklart alltid rätt och möjlighet att avregistrera dig från vår digitala kommunikation, och du kan också kontakta oss om du vill att vi avregistrerar dig. Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor rörande vår policy om personuppgifter.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter du anger sparas (för Kontaktuppgifter) i WordPress.
För nyhetsbrevsutskick använder vi den franska tjänsten Brevo och för fakturor sparas uppgifterna i Fortnox.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi sparar de uppgifter du anger när du antingen fyller i vårat Kontaktformulär, väljer att Prenumerera på vårat nyhetsbrev eller är vår kund. De sparade uppgifterna är då ditt namn, telefonnummer, epostadress och då du där vår kund även fakturauppgifter i form av företagsnamn, adress och postadress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter du anger använder vi för att komma i kontakt med dig (via telefon, e-post eller nyhetsbrevsutskick). Då du är vår kund kommer vi skicka fakturor till dig med de uppgifter du angett.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har sparade om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att få de uppdaterade eller raderade.

Personuppgiftsansvarig

Goldlife AB
Biskop Olovs väg 29
176 76 Järfälla

Organisationsnr: 556788-8523