In

Zonfilen är en textfil som innehåller information om olika internettjänster för ditt domännamn. Varje zonfil  innehåller en lista på pekare, även kallat poster eller records, som specificerar domännamnets namnserver och/eller information om e-postserver. Det finns olika typer av pekare, till exempel A-pekare (adress), MX-pekare (e-post) och CNAME-pekare (alias).