In

(En name server eller nameserver, även DNS-server) – är en server som knyter ett domän­namn till en IP-adress och därmed möjliggör adressering av meddelanden på internet. Ett domännamn som goldlife.se är lätta för människor att komma ihåg, men de måste bytas ut mot motsvarande IP-adress, en sifferserie, för att alla servrar på internet ska kunna hantera kommunikationen. Detta hanteras av internets adressystem DNS. Ingen enskild namnserver har alla adresser på internet, men systemet är utformat så att namnservrarna kan fråga varandra. – En namnserver är knuten till en domän, mer exakt till en zon, och har dels till uppgift att förse utgående meddelanden med mottagarens IP-adress, dels att upplysa andra namn­servrar om IP-adresser i den egna zonen. – När det gäller IP-adresser för utgående trafik använder namnservern en DNS-cache för att slippa fråga andra namnservrar om samma adress gång på gång.

Så går en DNS-uppslagning till. Översättningen av domännamn till IP-adresser sker med hjälp av så kallade namnserverprogram. Varje domännamn har minst en namnserver på internet som är auktoritativ för den. En sådan namnserver innehåller (bland annat) information om vilken IP-adress som gäller för domännamnet.