In

CNAME står för Canonical Name Record och är ett alias som representerar en IP-adress. Du bör ändra din CNAME-pekare om du önskar peka en domän till en server utan att använda en IP-adress. Detta kan vara användbart om serverns IP-adress ändras ofta.