In

En A-pekare låter dig använda olika värdnamn för din webbsida som pekar mot olika IP-adresser, vilket kan vara användbart om de driftas på olika servrar. Notera att en A-pekare bara kan peka mot en IP-adress, men däremot kan flera A-pekare peka mot samma IP-adress.